Nodelæsning på alle niveauer

Hent den
gratis app

Med min bog Duvidava© Rytmelæsning

  1. Får du det mest detaljerede rytmesprog, som er hurtigt at lære - kan læres uden en lærer
  2. Du lærer nodelæsning, frasering og rytmenode-teori
  3. Bruges af både børn, studerende og professionelle
Bogen "Duvidava© Rytmelæsning" af Morten Klit
Musik-
lærer?

Prima vista

Du træner koblingen mellem nodebilledet og lyden, så gentagelsen er vigtig.

Bogen indeholder 51 Prima Vista øvelser. Trods betegnelsen Prima Vista skal disse øves gentagne gange, til de opleves som lette. Med appen kan du lære den rigtige udtale, gentage svære fraser og gradvist sætte tempoet op.

Du kan læse rytmer på dette niveau flydende, når du er færdig med bogen
Køb
bogen
her

Fonetik og frasering

Systemet kobler det visuelle og det fonetiske. Du lærer at se de forskellige rytmer som et (node)billede med en dertilhørende lyd, og springer derved uhensigtsmæssig matematisk tænkning over.

Som ekstra bonus vil du med fonetikken i dette system også lære den rette frasering.

Til indstudering af nyt materiale

Til musiklæreren

Bogen Duvidava© Rytmelæsning indeholder tre komplette tilrettelagte undervisningsforløb.

Kursus 1, målgruppe:

Tilmeld
nyhedsbrev
(engelsk)

Dette kursus starter helt fra bunden.

Efter Kursus 1 kan eleverne med overskud læse rytmer i denne sværhedsgrad

Kursus 2 og 3, målgruppe:

Kursus 2 og 3 er egentligt ét langt kursus, men for overskuelighedens skyld delt op i to, så det f.eks. kan bruges på to semestre på konservatoriet.

Tavleundervisning

...og papir og blyant er stadig det optimale. Det er helt essentielt for indlæringen, at eleven tager sine egne notater, da det medfører en refleksion som ikke opnåes, hvis man læser en udleveret side.

Når underviseren på tavlen gennemgår et nyt emne, f.eks. den side som er mærket
"D1, Gennemgang på tavlen", så tager eleven notater i sit Exercises-hæfte på side D1. Så lidt efter lidt skaber eleven sin egen bog.

Alle Prima Vista øvelserne er selvfølgelig fortrykt i elevernes hæfter.

Den store grundbog og de tre elevhæfter

Minimal forberedelse

Som musikunderviser har vi rigelig forberedelse. Så den gode nyhed er, at jeg har tilrettelagt undervisningen for dig, så den er lige til at gå til. Du skal bare være én øvelse foran eleverne sentiment_very_satisfied

Men materialet er også udformet, så du på sigt har mulighed for at gøre det mere personligt ved at bruge egne musik­eksempler, lave om på diktaterne mm.

Hvad skal du bruge?

Så vil du lave "Kursus 1", skal dine elever have Duvidava© Exercises 1.

Elever med grundlæggende nodelæsnings-færdigheder, kan springe Exercises 1 over, og starte direkte på Exercises/Kursus 2.

Se
materialet
i butik-
ken

Jeg anbefaler, at eleverne henter den gratis app, da den er et godt supplement til undervisningen.

Kan bruges af alle. Både sangere og instrumentalister

Kursusvarighed

Et kursus kan med fordel vare otte uger med 30 minutters undervisning to gange om ugen. Eleven skal selv øve ti minutter dagligt.

Gennemtestet

Før udgivelsen af bogen har materialet været testet og finjusteret på elleve uafhængige teori- og hørelærekurser gennem syv semestre på Musikskolen Frontsession. Mine kolleger og jeg har både haft kursister, der aldrig før har læst rytmenoder, og kursister med meget stor nodelæsningserfaring.

info@mortenklit.comMobile (+45) 61 71 12 27